Dobry bosman poszukiwany

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na statku na stanowisku bosmana, muszą rzecz jasna, posiadać odpowiednie wykształcenie, ważne świadectwa zdrowia oraz muszą wykazać się znajomością języka angielskiego oraz znajomością obsługi komputera. Jednak na tym nie koniec. Praca dla marynarza na stanowisku bosmana to także konieczność radzenia sobie z nie zawsze sprzyjającymi warunkami (atmosferycznymi chociażby) oraz dość spory zakres koniecznych do podejmowania codziennych obowiązków.

Bosman – warunki pracy

Praca na stanowisku bosmana, nie należy na pewno do najłatwiejszej

Autor zdjęcia: size4riggerboots

W swojej pracy bosman na pewno musi zmagać się z różnymi barierami architektonicznymi. Począwszy od braku odpowiednio dostosowanych toalet, czy drzwi o odpowiedniej szerokości, poprzez konieczne do pokonywani schody a skończywszy na braku windy czy podjazdu. Oprócz tego bosman zobowiązany jest, wykonywać swoje czynności zawodowe (pod postacią chociażby kontroli nabrzeża i jednostek pływających oraz obchodzenia terenów portowych) niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Praca dla marynarza na stanowisku bosmana to także podejmowanie czynności szkodliwych dla zdrowia, czynności związanych z na przykład:

 • obsługą komputera (powyżej czterech godzin dziennie),
 • ze stałym nasłuchem radiowym.

Bosman zobligowany jest wykonywać swoje czynności zawodowe w dwunastogodzinnym systemie pracy, również w nocy, jak i w święta, soboty i niedziele.

Bosman – zakres obowiązków

Zakres zadań z jakich wykonywaniem wiąże się praca na stanowisku bosmana, to przede wszystkim kwestie związane z nadzorem; nadzorem zarówno samych techniczno-eksploatacyjnych urządzeń hydrotechnicznych (a dokładniej z nadzorem stanu w jakim się urządzenia owe znajdują), jak i nadzorem nad bezpieczeństwem żeglugi oraz nadzorem przestrzegania przepisów portowych oraz innych zarządzeń porządkowych. Bosman ma również obowiązek sprawowania kontroli nad:

 • urządzeniami oświetlenia portowego,
 • urządzeniami sygnalizacyjnymi
 • urządzeniami hydrotechnicznymi,
 • działaniami na obszarze portu,
 • działaniami na redzie.

Bosman w ramach swoich czynności zawodowych jest również zobowiązany do uczestnictwa w:

 • akcjach ratowniczych,
 • akcjach przeciwsztormowych,
 • akcjach przeciwlodowych,
 • akcjach przeciwpowodziowych,
 • akcjach przeciwpożarowych.

Praca dla marynarza na stanowisku bosmana związana jest również z koordynacją jednostek pływających zarówno w porcie jak i na redzie. Zajmuje się również regulowaniem ruchu jednostek pływających na redzie, na wyjściu z portu oraz na wejściu do portu. W zakresie jego obowiązków spoczywa również:

 • przekazywanie informacji o warunkach hydrometeorologicznych,
 • przekazywanie informacji o wydarzeniach w porcie,
 • obsługa radiotelefonu,
 • stały nasłuch UKF,
 • powadzenie Dziennika Portowego.

Praca na stanowisku bosmana, nie należy na pewno do najłatwiejszej. Konieczność podejmowania licznych wyzwań, stawiania czoła niesprzyjającym warunkom atmosferycznym oraz barierom architektonicznym. Jest to również praca podwyższonego ryzyka oraz związana z koniecznością radzenia sobie z silnym stresem. Niemniej jednak jest to zajęcie bardzo dochodowe oraz niezwykle interesujące.